Prekiu ir informacijos srautas sandelyje

Pagrindinės Europos bendrijos prielaidos

Tikslus atsakymas į tyrimą „kas yra CE sertifikatas?“ susijęs su pagrindinėmis prielaidomis, kad yra Europos Sąjunga. Jis rodo, kad jos įgyvendinimo principas yra trys principai: laisvas prekių, veido ir kapitalo judėjimas. Siekdamos įgyvendinti pirmiau minėtus principus, ES valstybės narės nusprendė išspręsti visas kliūtis prekybai Bendrijoje ir sukūrė bendrą politiką, susijusią su ES nepriklausančiomis šalimis. Bendruomenės aikštės dėka buvo sukurta mainų zona, panaši į vienos šalies klasę. Jūs gavote vienodos vietos rinkos ar bendrosios rinkos pavadinimą.

Bendra vietinė rinka ir medžiagų įsigijimas

Ling Fluent Ling Fluent - Veiksmingas greito ir veiksmingo užsienio kalbos mokymosi sprendimas

Nacionaliniai reikalavimai grupei ir produktų saugai yra didžiausios prekybos problemos tarp šalių. Bet kurioje šalyje galiojo nauji modeliai ir standartai, kurie buvo žymiai suskirstyti į kitas šalis. Gamintojas, planavęs pasiūlyti savo poveikį užsienio šalyse, kiekvieną kartą turėjo atitikti savo asmeninius reikalavimus. Galų gale pašalinamos prekybos kliūtys, reikalingos šiems skirtumams panaikinti. Negalima panaikinti medžiagų grąžinimo standartų. Todėl vienintelis sprendimas buvo suvienyti vertybes visai bendruomenei, dėl kurių prekybos mainai priklausė nuo tų pačių reikalavimų.

Pirmajame etape buvo bandoma reglamentuoti ES reglamentus, susijusius su konkrečiomis medžiagų ir medžiagų kategorijomis. Buvo atsisakyta sutelkti dėmesį į didelį sudėtingumo lygį ir daug laiko reikalaujančius procesus.

Sprendimas buvo sukurti supaprastintą požiūrį į techninio derinimo klausimą. Kai kurioms produktų grupėms nustatyti pagrindiniai saugos reikalavimai, kurie būtinai turi būti pasiekti prieš pradedant gaminį ar medžiagą, skirtą veikti Europos bendrojoje rinkoje.

Ne ES nepriklausantys verslininkai, ketinantys įsigyti gaminį, kurį reikia įsigyti Bendrijos rinkoje, pvz., Iš Turkijos, turi atitikti savo ES kokybės standartus ir vertybes. Jų pareiga yra įrodyti šį faktą.

Sudaryti suderinti standartai, dėl kurių verslininkai žino, kokie pagrindiniai reikalavimai turėtų būti įvykdyti. Ne visuomet yra pareiga suteikti šias dalis. Antrąja galimybe verslininkas gali įrodyti, kad jo produktas yra skirtas įsigyti Bendrijos rinkoje.

Ce sertifikatas - gamintojo deklaracija

„Ce“ ženklas yra toks keistas, kaip gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka pagrindinius direktyvų reikalavimus.Jis yra gamintojo arba įgalioto atstovo simbolio deklaracija. Tai patvirtina, kad produktas buvo sukurtas koalicijoje su pagrindiniais reikalavimais, pateiktais konkrečiose produktų direktyvose. Tada galite pamatyti kelias ar kelias skirtingas direktyvas.

Bendrijos teisė numato atitikties prezumpciją ir būtiniausių reikalavimų, susijusių su CE ženklu pažymėto gaminio sauga, pasiekimą.

CE sertifikatą užpildo prekės gamintojas arba įgaliotasis atstovas. Patvirtinus, kad produktas atitinka tam tikrus direktyvos reikalavimus, jis tęsiasi. Siekiant patikrinti šį faktą, atliekama atitikties vertinimo procedūra ir po teigiamo patikrinimo išduodama atitikties deklaracija. Atitikties vertinimo procedūros gali skirtis priklausomai nuo rizikos, susijusios su žinomu produkto turtu. Kuo išsamesnis gaminio nuosavybės pavojus, tuo subtilesnis jis yra, tuo rimtesnes procedūras turi atitikti jo gamintojas arba įgaliotasis atstovas. Tam tikrais atvejais naudinga laikytis net dešimties Bendrijos standartų reikalavimų.